Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
1. Administratorem danych osobowych jest firma P.U.H. Kingwash Krzysztof Orlikowski, ul. Bałtycka 3A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5792092232, (dalej jako „Kingwash”).
2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na mila: biuro@blueorb.pl, tel: 798 559 887.

Cele przetwarzania danych osobowych

1. realizacja umowy lub zamówienia – w przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą Kingwash, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia.
2. działania marketingowe polegające na przedstawieniu naszej oferty za pomocą telefonu lub e-mail – w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody marketingowej.
3. kontakty biznesowe poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie blueorb.pl, przekazanie zapytania w formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym lub przekazane w formie telefonicznej lub mailowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia lub w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy Kingwash w celu odpowiedzi na zapytanie, przedstawienie oferty. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, telefonicznie lub mailowo są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji w okresie przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.
5. potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami w okresie wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.
6. celem spełnienia rozliczeń i obowiązków podatkowych.

Czas przetwarzania

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane odbiorców danych osobowych
Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla wykonania umowy, na przykład dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatorom pocztowym i kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do danych, art. 15 RODO (przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO).
– sprostowania danych, art. 16 RODO.
– usunięcia danych lub bycia zapomnianym, art. 17 RODO (administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
– ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO.
– przenoszenia danych, art. 20 RODO.
– sprzeciwu (w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu administrator nie może już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane
w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Może Pani/Pan skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres biuro@blueorb.pl, pocztą tradycyjną na adres Administratora, telefonicznie: 798 559 887.
Obowiązek i konsekwencje niepodania danych
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) Rozporządzenia tj. na podstawie zgody na przetwarzanie, wówczas brak zgody oznaczać będzie niemożność przetwarzania i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych osobowych z naszych baz danych.
W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
Polityka prywatności
1. Operatorem serwisu www.blueorb.pl jest P.U.H. Kingwash Krzysztof Orlikowski, ul. Bałtycka 3A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5792092232, (dalej jako „Operator Serwisu”). Operator Serwisu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu w minimalnej ilości informacji, przy jednoczesnym respektowaniu praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych:
1. z inicjatywy użytkownika – w przypadku kontaktu z nami w celu dokonania określonych czynności (np. złożenie reklamacji, wszelkie zapytania) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie blueorb.pl, poczty email, telefonu. Dotyczy to już wcześniej podanych danych osobowych, ponowne ich podanie nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do zrealizowania czynności lub uzyskania informacji przez kontaktującego się.
2. automatycznie – podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane Twojej wizyty – typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Informacje o Plikach Cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Nie wykorzystujemy mechanizmu plików cookie do przechowania danych osobowych użytkowników naszych serwisów. Zastosowane pliki cookie służą nam do: – dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji, odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, – prowadzenia statystyk pozwalających na określenie popularności naszych serwisów oraz do prawidłowego działania strony.
5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie
6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
Udostępnianie danych
1. Nie udostępniamy danych osobom trzecich, chyba że wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy: biuro@blueorb.pl, lub korzystając z formularza kontaktowego.