Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1. Administratoremdanych osobowych jest firma P.U.H. Kingwash Krzysztof Orlikowski, ul. Bałtycka 3A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5792092232, (dalej jako „Kingwash”).
2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danychosobowych prosimy kierowaćna mila:biuro@blueorb.pl, tel: 798 559887.