efektywna reklama

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. Mark Twain

Reklama jest wszędzie, otacza nas i towarzyszy na co dzień. Jest to informacja w formie perswazyjnego komunikatu. Często odbiorca nie jest świadomy jej oddziaływania i wtedy paradoksalnie najlepiej spełnia swoją funkcję. Ma za zadanie skłonić do pewnych, oczekiwanych przez firmę zachowań, np. do zakupu produktu lub usługi.

Przy projektowaniu można wziąć pod uwagę najpopularniejsze modele strategii reklamowych:
– model strategiczny – AIDA. Chodzi tu o cztery angielskie zwroty (attention, interest, desire, action), które oznaczają poszczególne etapy procesu reakcji konsumenta na produktu. Trzeba najpierw zwrócić uwagę odbiorcy, potem wzbudzić zainteresowanie produktem lub usługą, w momencie gdy konsument wie już o istnieniu produktu, kolejnym krokiem jest wywołanie uczucia pożądania czyli zmiana myślenia z „fajny produkt” na „chcę go mieć”. Ostatecznym celem jest nakłonienie do akcji – czyli do zakupu.
– model Aida ewoluował i nastąpił wysyp nowych modeli – AIDAL, AIDAS i AIDAR.
AIDAL – ostateczna litera oznacza (Loyalty), po zdobyciu naszego konsumenta, należy zadbać, aby z nami został. Dużo bardziej opłacalne są długoterminowe, silne więzy. Klienci powracający mają większe zaufanie do marki, kupują więcej oraz są skłonni wydawać więcej na dany produkt. Poza tym są idealnymi są idealnymi przedstawicielami marketingu szeptanego. To oni polecą firmę, usługę lub produkt znajomym.
AIDAS – ostatnia litera w tym modelu oznacza retencję lub repetitive purchase, czyli powtarzające się zakupy. Usatysfakcjonowany klient wróci, czyli nawiązujemy do poprzedniego modelu i wywołania zadowolenia konsumenta.
– innym modelem jest tzw. teoria magicznego pocisku (podskórnej igły). Teoria ta głosi, że media to na tyle potężna siłą, że skutecznie i natychmiastową reakcję.
– model DAGMAR, określenie celów reklamy w celu osiągnięcia wymiernej reakcji odbiorców. Zakłada, że konsument musi przejść cztery etapy, aby dokonać zakupu. Najpierw zdobędzie świadomość istnieniu produktu, potem zapoznanie i zrozumienie korzyści płynących z kupna, następnie nabierze przekonania do konkretnego artkułu czy usługi i wykona działanie czyli kupi nasz produkt.

Na jakie pytania odpowiedzieć przy projektowaniu reklamy?

• Co chcę reklamować?
• Do kogo chcę dotrzeć, czyli jaka ma być moja grupa docelowa?
• Czego oczekują moi klienci? Czyli badanie rynku.
• Jak działa moja konkurencja? Analiza konkurencji.
• Co chcę osiągnąć reklamą? Jakie mają być jej cele? Najważniejsze cele reklamy to: przypomnienie o istnieniu firmy czy produktu, umocnienie pozycji na rynku, utrzymanie lub zwiększenie sprzedaży, zdobycie nowych klientów, rebranding.
• Gdzie chcę się reklamować?

Bardzo ważnym elementem jest określenie budżetu oraz stała obserwacja i optymalizacja wdrożonej reklamy.

Reklama to potężne narzędzie. Zawsze jej celem nadrzędnym jest ostatecznie sprzedaż. Należy analizować zachowania konsumentów, aktualnie panujące trendy na rynku, wtedy można zaprojektować optymalną reklamę. Sytuacja związana z pandemią pokazała, jak ważna jest także aktualnie panująca sytuacja ekonomiczno-społeczna w kraju, wszelkie przekazy informacyjne i reklamowe zmieniły swój standardowy wygląd, zaczęto stawiać na inne wartości. Wiele firm musiało zmienić swoje dotychczasowe strategie reklamowe i dopasować je do zmienionych priorytetów konsumentów. To pokazuje jak ważna jest wnikliwa analiza i elastyczne, kreatywne podejście do tworzenia reklam.